Të gjitha kategoritë
2 më
Veshje, Bojra, Bojëra printimi

Performancë më e qëndrueshme, e qëndrueshme, e përpunueshme dhe më e ndritshme

3 më
Bateri litium, jo-materiale, paste elektrode

Kapacitet më i lartë në gram.

4 më
Bojëra automobilash, Bojëra origjinale, Materiale me energji të reja

5 më
                       
                                       
Ushqimi, Mjekësia, Kozmetika
                                       

Një pajisje bluarjeje më e sigurt, më e pastër dhe më e shpejtë.

                               
                       
6 më
Bojë me bojë, Bojë qeramike, Bojë dixhitale

Frezim më i imët, shije më të qetë

7 më
Kimikatet, Katalizatorët, Pesticidet

Granule e imët dhe uniforme.

8 më
Metal dhe minerale

150% kursim energjie në procesin e bluarjes.

9 më

Aplikime të ndryshme për materiale qeramike.